АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»Особлива інформація 2018

Документ

Опис

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

розміщено 13.11.2018

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН»

розміщено 02.11.2018

 

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера

розміщено 01.11.2018

 

«Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”»

розміщено 18.10.2018

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН»

розміщено 12.10.2018

 

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера

розміщено 10.10.2018

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН»

розміщено 10.10.2018

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН»

розміщено 03.10.2018

 

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера

розміщено 02.10.2018

 

Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за 2017 рік

розміщено 21.06.2018

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік

розміщено 04.06.2018

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

розміщено 07.05.2018

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

розміщено 02.05.2018