АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»Особлива інформація 2020

Документ

Опис

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

розміщено 30.04.2020 

 
 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

 

 

розміщено 30.04.2020 

 

 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

 

 

розміщено 30.04.2020 

 

 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

 

 

розміщено 30.04.2020 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

 

розміщено 28.02.2020 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

розміщено 28.02.2020 

 

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради - представників акціонера; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

 

розміщено 28.02.2020 

 

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради - представників акціонера

 

розміщено 28.02.2020