АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»Особлива інформація 2021

Документ

Опис

Повідомлення про виплату дивідендів

розміщено 05.08.2021

Повідомлення про виплату дивідендів; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка) розміщено 05.08.2021

Повідомлення про виплату дивідендів

розміщено 08.07.2021 

Повідомлення про виплату дивідендів; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

 
розміщено 08.07.2021 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

розміщено 18.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 18.06.2021

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

розміщено 28.05.2021

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу; Кваліфікований електронний підпис на доку-менті (печатка)

розміщено 28.05.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

розміщено 28.05.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 28.05.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

розміщено 14.04.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 14.04.2021

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради - представників акціонера

розміщено 14.04.2021

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради - представників акціонера; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 14.04.2021

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 розміщено 04.01.2021 

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)  розміщено 04.01.2021