АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»