АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»Загальні збори акціонерів 2021

Документ

Опис

Підсумки голосуваня позачергових загальних зборів акціонерів від 27.05.2021

розміщено 03.06.2021

 

Підсумки голосуваня позачергових загальних зборів акціонерів від 27.05.2021; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 03.06.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 21.05.2021)

розміщено 25.05.2021 
 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 21.05.2021); Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 25.05.2021 

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”

 

розміщено 20.04.2021

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 20.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (станом на 16.04.2021)

розміщено 20.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (станом на 16.04.2021); Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 20.04.2021